Aarhus Universitets segl

Hjemmeside for jagt- og vildtforvaltning

Fauna.au.dk er Aarhus Universitets hjemmeside for informationer om arter og artsforvaltning i Danmark.

Hjemmesiden har fokus på jagt og vildtforvaltning i Danmark med udgangspunkt i aktuelle forskningsbaserede undersøgelser og overvågningsopgaver, som DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, varetager for Miljø og Fødevareministeriet. For de enkelte arter findes der links til en række relevante informationsplatforme. 

For at bevare sidens aktualitet vil der ske løbende tilpasninger, siden vil blive udbygget med flere arter, ligesom der vil ske en løbende opdatering af de præsenterede vildtudbyttedata.