Aarhus Universitets segl

Ulv

Forekomst og bestandsudvikling

Jagttid

Der er ikke jagttid på ulv. I de situationer, hvor ulv forårsager problemer eller forvolder skade, skal den enkelte borger rette henvendelse til Naturstyrelsens lokale enhed, som vil vejlede i, hvordan situationen håndteres.