Aarhus Universitets segl

Mink

Forekomst og bestandsudvikling

Minkens naturlige udbredelsesområde er Nordamerika, fra Alaska i nord til Florida i Syd. I 1920’erne og 1930’erne blev amerikanske mink importeret til Europa med det formål at avle dem som pelsdyr. Undslupne dyr fra farme har etableret fritlevende bestande i hele Danmark, med undtagelse af enkelte mindre øer og Lolland-Falster, hvor minken kun forekommer sporadisk.

I resten af Norden og store dele af Europa er den amerikanske mink også vidt udbredt, og ligesom i Danmark stammer disse populationer også fra dyr undsluppet fra fangenskab.

Meget tyder nu på, at amerikansk mink nogle steder er begyndt at yngle i naturen.