Aarhus Universitets segl

Husmår

Forekomst og bestandsudvikling

Husmåren er almindeligt forekommende over det meste af landet, bortset fra Bornholm, Læsø, Fanø, Sejerø og de fleste mindre øer (Asferg m.fl. 2016). Hus-mårbestanden er opsplittet i regionale bestande i Jylland og på Øerne. Der vurderes ikke at være nogen naturlig udveksling mellem de regionale bestande. Husmår forekommer i mange forskellige habitater fra skov og småbiotoper til landsbyer, villakvarterer og sommerhusområder. Størrelserne af de regionale og den samlede nationale bestandsstørrelse af husmår er ukendt. Udviklingen i vildtudbyttet af husmår indikerer, at bestanden er i tilbagegang, men det er uvist hvor præcist vildtudbyttestatistikken afspejler bestandsudviklingen.

Arten er senest vurderet ved jagttidsrevisionen for 2022