Aarhus Universitets segl

Vingeundersøgelsen

Bestemmelse af vingerVinger af skeand

Vingeundersøgelserne startede med skovsneppen tilbage i 1970. Fra starten af 1980'erne var undersøgelsen udvidet til også at omfatte ande- og vadefugle og senere blev også gæs og måger taget med. Siden har vingeundersøgelsen været en vigtig del af den danske vildtudbyttestatistik, hvor udbyttet af de fleste arter af svømmeænder og dykænder i Danmark er blevet beregnet på baggrund af den antalsmæssige fordeling af de indsendte vinger. Nu indberetter alle jægere deres udbytte på art, men vingeundersøgelsen er fortsat vigtig, da den giver oplysninger om udbyttets køns- og alderssammensætning samt tidsmæssige fordeling gennem sæsonen. 

2022/23: 14.795 vinger modtaget

2021/22: 15.137 vinger

Sådan bruges vingekuverterne

 1. Bestil kuverter på vinger@ecos.au.dk (angiv navn og adresse)
 2. Skyd en eller flere ænder, gæs, skovsneppe/bekkasin, måge
 3. Skær én vinge af hver fugl (Sædgås: send hoved og halefjer)
 4. Læg vinger fra samme jagt i en lille vingekuvert og angiv dato og lokalitet
 5. Ønskes flere kuverter tilsendt afkrydses på vingekuverterne
 6. Læg vingekuverterne i plastikposer og gem evt. i din fryser
 7. Fyld vingekuverter i de store returkuverter og send til AU                             

Sådan bruges fryserne

 1. Bestil vingelabels på vinger@ecos.au.dk eller få dem ved fryseren (1 ark = 6 jagter)
 2. Skyd en eller flere ænder, gæs, skovsneppe/bekkasin
 3. Skær én vinge af hver fugl
 4. Læg vinger fra samme jagt i en plastikpose
 5. Udfyld en vingelabel og læg i posen
 6. Gem posen i din egen fryser
 7. Ved lejlighed afleverer du dine poser i vores opsamlingsfryser                             

Vinger kan nu også indleves hos DJ på Kalø

Vi har nu fået en aftale med Danmarks Jægerforbund om at der kan indlevers vinger på deres adresse på Molsvej 34, 8410 Rønde.

Indlevering kan ske både med vingekurter og med de nye labels som bruges ved indsamlingsfruserne rundt om i landet. Kommer man forbi til et møde eller et kursus, er det nemt lige at aflevere en pose med vinger. Vingerne kan afleveres i receptionen. 

Ny vingefryser er placeret i Land & Fritid ved Bårse

I sidste sæson udvidede vi muligheden for at indlevere vinger til frysere opsat rundt om i landet med frysere i Agger og ved Faaborg. I den kommende sæson stiller vi endnu en fryser op, denne gang i Bårse på Sjælland. Fryseren kommer til at stå i Land & Fritid's butik, hvor man i butikkens åbningstid har mulighed for at aflevere vinger. 

Da vi efter rigtig mange år med arbejdsplads på Kalø Hovedgård ved Rønde nu er flyttet til Universitetsparken i Århus, er det ikke længere muligt at aflevere vinger på Kalø. Om det bliver praktisk muligt af aflevere vinger i Århus vides endnu ikke, men muligheden bliver undersøgt og annonceres senere.

Vinge-labels, som kan bruges ved indlevering til opsamlingsfryserne, kan sammen med de normale vingekuverter bestilles på mail: vinger@ecos.au.dk. Skriv gerne "labels" eller "kuverter" og selvfølgelig navn og adresse. Så sender vi det ønskede.

              

 

Sponsorer af vingeundersøgelsen

Vi har til sæsonen 2022/23 fået en ny sponsor, nemlig Land & Fritid, som sponserer 10 æsker patroner af mærket Mike Hammer Green Shot. Vinderen kan selv bestemme haglstørrelse og patronerne kan afhentes i nærmeste butik. Vi har i 2022/23 stadig en kursusdag i brug af gåselokkekald med DK WAI og en Duck-Tube  fra OR Jagt og Naturpleje på præmielisten. Danmarks Jægerforbund sponserer som altid de månedlige lodtrækninger af knive og af et gavekort på kr. 1.000,- til Korsholm. 

Vi vil gerne gøre opmærksom på at chancen for at blive udtrukket i vingeundersøgelsen er meget, meget større end i Lotto. Og som altid kann man selv gøre chancen større. Indsender man 1-10 vinger får man ét lod, 11-20 vinger to lod, 21-30 vinger tre lod osv. Og dette gælder for både de månedlige lodtrækninger om knive og for lodtrækningerne ved sæsonens afslutning.