Aarhus Universitets segl

Ringmærkede fugle

Nedlægges en ringmærket fugl, bør man altid indsende oplysninger om, hvor og hvornår fuglen er skudt.

Man kan indsende oplysningerne direkte til Ringmærkningsadministrationen på Statens Naturhistoriske Museum i København, alternativt til Institut for Ecoscience sammen med vingerne. Vi videresender oplysninger til Statens Naturhistoriske Museum, som efterfølgende sender oplysninger om, hvor og hvornår fuglen er mærket til jægeren. Da Statens Naturhistoriske Museum bruger indsendernes email til at melde tilbage med oplysninger om den ringmærkede fugl, er det nemmest, hvis man direkte indrapporterer sit fund til Statens Naturhistoriske Museum på internettet, hvor man kan bruge dette link:

Statens Naturhistoriske Museum: http://www.fuglering.dk/.

De ringmærkede fugle er særligt værdifulde, idet man ud fra mærknings- og genmeldingsdato og -lokalitet får oplysning om, hvor gammel fuglen er, og hvor den kommer fra.

Da vi i Danmark har speciel interesse i ederfugl og kortnæbbet gås, modtager vi meget gerne hele, ringmærkede fugle.

Vi har tidligere udbetalt en dusør for indsendelse af hele ringmærkede fugle af disse to arter, men det kan vi desværre ikke gøre fremover.  Hvis man indsender hele ringmærkede fugle vil vi dog fortsat refundere forsendelsesudgifterne. Indsender man en ringmærket fugl, er det en god ide at gennemfryse fuglen før indsendelse. Fuglen bedes pakket i avispapir eller køkkenrulle, før den evt. kommes i en plasticpose.