Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ringmærkede fugle

Nedlægges en ringmærket fugl, bør man altid indsende oplysninger om, hvor og hvornår fuglen er skudt.

Man kan indsende oplysningerne direkte til Zoologisk Museum i København eller til Bioscience, Kalø sammen med vingerne. Vi videresender oplysninger til Zoologisk Museum, som efterfølgende sender oplysninger om, hvor og hvornår fuglen er mærket til jægeren. Da Zoologisk Museum bruger indsendernes email til at melde tilbage med oplysninger om den ringmærkede fugl, er det nemmest hvis man direkte indrapporterer sit fund til Zoologisk Museum på internettet, hvor man kan bruge dette link:

Zoologisk Museum: http://www.fuglering.dk/.

De ringmærkede fugle er særligt værdifulde, idet man ud fra mærknings- og genmeldingsdato og -lokalitet får oplysning om, hvor gammel fuglen er, og hvor den kommer fra.

Da vi i Danmark har speciel interesse i ederfugl og kortnæbbet gås, modtager vi meget gerne hele  ringmærkede fugle.

For disse to arter betaler vi en dusør på kr. 50,- for en ringmærket ederfugl og kr. 100,- for en ringmærket kortnæbbet gås. Derudover refunderes forsendelsesudgifterne. Indsender man en ringmærket fugl, er det en god ide at gennemfryse fuglen, før indsendelse. Fuglen bedes pakket i avispapir eller køkkenrulle, før den evt. kommes i en plasticpose.