Aarhus Universitets segl

Udbyttet online siden 1941

Data fra vildtudbyttestatistikken kan vises enten som søjlediagram eller på kort. Data omfatter alle arter indberettet, og omfatter derfor også arter der er nedlagt i forbindelse med regulering.

Vildtudbyttestatistikken går tilbage til 1941. Fra 1955 og frem til 2005 indberettede jægerne deres udbytte fordelt på amter. Fra 2006 blev dette ændret til indberetning på kommune. - For datavisning i både søjlediagram og på kort, kan der for alle arter findes udbyttetal for de enkelte amter, i alt 14, frem til 2005 og udbyttetal for de enkelte kommuner, i alt 98, fra 2006 og frem.

Hvert år i juni måned modtages de foreløbige udbyttetal fra den seneste jagtsæson. Disse tal kan ændre sig frem til den endelige statistik foreligger. De foreløbige udbyttetal vises i en afvigende farve.

FEJL - Vildtudbyttet er baseret på jægernes egne indberetninger af udbyttet. Der kan derfor forekomme fejlindtastninger af både art og antal stykker vildt nedlagt. Ligeledes kan vildt fejlagtigt være indberettet for en forkert kommune. Disse fejl er fåtallige og uden betydning for den samlede statistik, men der kan fx. forekomme nedlagte sortænder fra det centrale Jylland, eller kronhjorte på Bornholm.

Søjlediagrammerne viser antal stykker vildt nedlagt i de enkelt jagtsæsoner og indrapporteret til vildtudbyttestatistikken siden 1941. Ikke alle arter har haft en jagttid eller er blevet indrapporteret fra starten i 1941. Andre arter har fået en jagttid på et senere tidspunkt.

Man kan vælge at få vist det samlede totale udbytte eller vælge en art eller amt/kommune i rullemenuerne. Udbyttedata findes på amts-niveau frem til 2005, og fra 2006 og frem på kommune-niveau.

De præcise udbyttetal de enkelte år vises ved at holde musen på søjlerne.

Data vist i søjlediagrammet kan eksporteres til forskellige grafik-platforme via de indsatte ikoner eller downloades som en text-fil (.csv) som kan åbnes i Excel.

På kortet vises jagtudbyttet af det samlede udbytte i Danmark fordelt enten på amter (fra 1955 til 2005) eller fordelt på kommuner (fra 2006 og frem).

I rullemenuerne kan der vælges art og år. Klikker man med musen på amter eller kommuner på kortet, vises de relevante tal for det aktuelle område i den indsatte informationsboks.

Kortet viser som udgangspunkt udbyttetallet, men man kan vælge at få vist udbyttet per km2 ved at markere dette i feltet under kortet.

For at tydeliggøre forskelle i udbyttet mellem amter/kommuner kan man ændre på skalaen under kortet ved at trække i de firkantede grænse-markører. Der kan også skiftes mellem en normal skala og en logaritmisk skala, hvilket kan være relevant for arter, der nedlægges i meget forskellige antal i forskellige dele af landet. Som udgangspunkt viser kortet den mest optimale fordeling i 5 klasser, jf. forklaring for "Natural Jenks".

Det aktuelle kort kan gemmes som billede (.png eller .svg filer) og de bagvedliggende data kan downloades som en text-fil (.csv), som kan åbnes i Excel.