Aarhus Universitets segl

Blisgås

Forekomst og bestandsudvikling

Den rastende bestand af blisgås i Danmark i januar er steget fra få hundrede i anden halvdel af 1990’erne til et foreløbigt maksimum på 13.612 i januar 2014 (42-dobling); dog er der store år-til-år fluktuationer afhængigt af vinterens strenghed. Udviklingen i Danmark afspejler en generel tendens for den nordvesteuropæiske flywaybestand, der er steget fra 600.000 i midten af 1990’erne til ca. 1.000.000 fugle i 2012 (Fox m.fl. 2010, Nagy m.fl. 2015). Stigningstakten i Danmark er dog meget kraftigere end på flyway­niveau, hvilket skyldes, at bestandens efterårs- og vinterudbredelse i det seneste årti er forskudt længere mod nord til at inkludere Danmark.  Blisgæssene ses især i Sydvest- og Sydøstdanmark, men der ses også stigende antal langs den jyske vestkyst og andre steder i Danmark (Holm m.fl. 2015).

Arten er senest vurderet ved jagttidsrevisionen for 2018