Aarhus Universitets segl

Nilgås

Forekomst og bestandsudvikling

Nilgåsen har sin naturlige udbredelse i Nordafrika, syd for Sahara og Nildalen i Egypten. Nilgåsen er lidt større end en gravand, som den er beslægtet med.

De danske nilgæs optræder som regel som trækfugle, hvor de trækker til frostfrie områder om vinteren. I milde vintre kan de optræde som standfugle

Nilgåsen hører ikke naturligt hjemme i Europa, og den regnes her som en invasiv art.