Aarhus Universitets segl

Enkeltbekkasin

Forekomst og bestandsudvikling

I Danmark forekommer enkeltbekkasin som fåtallig træk- og vintergæst, med de største forekomster i efterårsperioden (DOF 2016). Den samlede Flywaybestand af enkeltbekkasin er forsigtigt vurderet til 1 mio. fugle (Nagy m.fl. 2015), hvoraf 19.000-44.000 par yngler i Nord- og Østeuropa og europæisk Rusland (BirdLife International 2015a). Den overordnede vurdering er, at bestanden er stabil, men flere nationale opgørelser er meget usikre (BirdLife International 2015a).

Arten er senest vurderet ved jagttidsrevisionen for 2018