Aarhus Universitets segl

Sika

Forekomst og bestandsudvikling

Sika er indført til Danmark i begyndelsen af 1900-tallet. Arten forekommer i et antal mere eller mindre isolerede bestande på den frie vildtbane i Jylland og på Sjælland, og derudover i et mindre antal dyrehaver. Der foreligger ikke nye bestandsoversigter for sika i forhold til jagttidsrevisionsrapporten fra 2013 (Christensen m.fl. 2013). Den seneste oversigt er fra 2007, hvor den fritstående forårsbestand pr. 1. februar blev opgjort til ca. 900 dyr (Olsen 2007). Bestanden blev på det tidspunkt vurderet til at være voksende og under langsom spredning. Det gælder formentlig stadig.

Arten er senest vurderet ved jagttidsrevisionen for 2018