Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Rådyr

Forekomst og bestandsudvikling

Rådyret forekommer almindeligt i hele landet, herunder også på de fleste større og mindre øer. Efter en lang årrække med markant vækst overalt i landet er der gennem det seneste årti konstateret en nedgang i lokale bestande på grund af en ikke identificeret sygdom (”rådyrsyge”). Sygdommen synes at have været mest udbredt på Fyn, men syge dyr med tilsvarende symptomer som de fynske er også konstateret på Vestsjælland og i Østjylland i de senere år. Enkelte steder menes bestanden at være reduceret med op til 85 %, men det er ikke bekræftet gennem systematiske bestandsopgørelser.

Arten er senest vurderet ved jagttidsrevisionen for 2018