Aarhus Universitets segl

Dådyr

Forekomst og bestandsudvikling

Dådyr er indført til Danmark, formentlig i Vikingetiden. Undslupne og bevidst udsatte dyr har, især gennem de seneste 30 år, dannet fritlevende bestande i de fleste egne af landet. Ifølge den seneste oversigt i ”Jæger” var den fritstående forårsbestand af dådyr pr. 1. februar 2015 ca. 23.000 dyr (Flinterup 2015) mod ca. 8.400 dyr i 2007 og 5.300 i 2002 (Olsen 2007). Ca. 41 % af bestanden skønnes at stå i Jylland, hvilket er en væsentlig stigning i forhold til andelen på 24 % fra opgørelsen i 2007 (Olsen 2007).  Oversigten opregner i alt 91 delbestande, hvoraf to tredjedele vurderes at være stigende (Flinterup 2015). Hjortevildtoversigtens bestandsopgørelser er kun i begrænset omfang baseret på systematiske tællinger, og derfor skal de angivne bestandsstørrelser tages med forbehold, hvorimod der synes at være mindre usikkerhed knyttet til tendensen i tallene.

Arten er senest vurderet ved jagttidsrevisionen for 2018