Aarhus Universitets segl

Krondyr

Forekomst og bestandsudvikling

Der har levet krondyr i Danmark siden sidste istids afslutning (Aaris-Sørensen 1988). Som følge af målrettede udryddelseskampagner blev alle fritlevende krondyr på Øerne og nord for Limfjorden dog udryddet mellem 1785 og 1870, og bestandene i Jylland blev decimeret til nogle få hundrede individer. Frem til 1970 fandtes der kun fritlevende kronvildt nogle få steder i Jylland, men arten har siden bredt sig til det meste af Jylland. I Nordsjælland og på Vest- og Midtsjælland er der inden for de seneste årtier etableret bestande på grundlag af dyr undsluppet fra dyrehaver, samt gennem målrettet udsætning.

Ifølge den årlige oversigt i ”Jæger” var der i 2015 uden for dyrehaver en samlet forårsbestand på omkring 24.000 dyr, heraf knap 1.200 på Sjælland (Flinterup 2015). På landsplan angives de fleste fritstående bestande fortsat at vokse, om end med lokal stagnation eller tilbagegang i en række områder (Flinterup 2015).

Arten er senest vurderet ved jagttidsrevisionen for 2018