Aarhus Universitets segl

Vildkanin

Forekomst og bestandsudvikling

Vildkaninens udbredelse synes at være stabil, men der forekommer markante, sygdomsbetingede (Myxomatose) udsving i størrelsen af de enkelte bestande. Når sådanne udbrud rammer bestandene på specielt Fanø eller Endelave (i Horsens Kommune), som traditionelt har haft landets største forekomster af vildkanin, så sætter det sig oftest tydelige spor i det totale jagtudbytte. Det seneste større udbrud skete på Endelave i 2008, hvor kaninerne ifølge lokale jægere næsten forsvandt, og al jagt ophørte (Larsen 2012). Men som det oftest er tilfældet for kaninbestande, så vil et mindre antal dyr overleve, og bestandene vil snart begynde at vokse igen. Således anføres det i notitser fra Endelave (bl.a. Larsen 2012), at allerede i 2011 var bestanden vokset så meget, at der igen blev drevet jagt på kaninerne, men sygdommen er tilsyneladende ikke helt væk, hvilket bl.a. viste sig ved et begrænset udbytte i den seneste jagtsæson. Også virussygdommen RVHD ramte tilsyneladende Endelave i 2013 (Kristeligt Dagblad 2014). Bestanden på Fanø blev ramt af myxomatose i midten af 1990’erne, og her faldt udbyttet med ca. 2/3 til et niveau omkring 500. Udbyttet ligger i dag noget højere.

Arten er senest vurderet ved jagttidsrevisionen for 2018