Aarhus Universitets segl

2018/19 - foreløbig udbyttestatistik

Fra og med jagtsæsonen 2014/15 kan en jæger først få udstedt jagttegn for en ny sæson, når han/hun har indberettet vildtudbytte for den foregående sæson. Denne nye regel betyder i praksis, at langt de fleste jægere indberetter deres udbytte umiddelbart ved starten af den nye jagtsæson, mens kun en mindre del af de jægere der ikke ønsker at være aktive, venter med at indløse jagttegn og indberette udbytte, til de rent faktisk skal på jagt igen. 

Den ’hurtige’ indberetning har betydet, at vi allerede i starten af maj måned, har modtaget indberetning fra næsten 90 % af jagttegnsløserne.

På baggrund af årets første indberetninger, udarbejdes der derfor en foreløbig vildtudbyttestatistik, som offentliggøres i et notat fra DCE sammen med de endelige tal for den forrige jagtsæson. Notatet kan findes under "Rapporter om Vildtudbyttet".

I nedenstående tabel findes en oversigt over de foreløbige udbyttetal for jagtsæson 2018/19. Tabellen inkluderer de hyppigst nedlagte arter. De foreløbige tal er ikke korrigeret for fejlindberetninger.

Vildtart Foreløbig Vildtart Foreløbig
Krondyr 9536 Agerhøne 18145
Dådyr 9158 Fasan 606660
Sika 666 Ringdue 151986
Rådyr 91163 Tyrkerdue 2239
Muflon 84 Gråand 402219
Vildsvin 247 Atlingand 562
Hare 38101 Krikand 105131
Vildkanin 3504 Spidsand 4794
Bisamrotte 37 Pibeand 38667
Sumpbæver 1 Skeand 1833
Ræv 29363 Knarand 2509
Mårhund 3291 Ederfugl 25082
Vaskebjørn 8 Taffeland 351
Ilder 598 Troldand 3079
Mink 1638 Bjergand 305
Husmår 2332 Hvinand 5690
Subtotal, pattedyr  189727 Havlit 852
Sortand 7967
Fløjlsand 3519
Grågås 57479
Blisgås 2231
Kortnæbbet gås 10116
Canadagås 4823
Sædgås 654
Bramgås 11214
Nilgås 283
Sølvmåge 12319
Blishøne 5294
Skovsneppe 39914
Dobbeltbekkasin 10533
Krage 65731
Husskade 16969
Råge 64878
Skarv 5042
Stær 147
Subtotal, fugle  1689217
Total, pattedyr og fugle (tabel 2a og 2b) 1878944
Total, (alle indrapporterede arter) 1879044