Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

2018/19 - foreløbig udbyttestatistik

Fra og med jagtsæsonen 2014/15 kan en jæger først få udstedt jagttegn for en ny sæson, når han/hun har indberettet vildtudbytte for den foregående sæson. Denne nye regel betyder i praksis, at langt de fleste jægere indberetter deres udbytte umiddelbart ved starten af den nye jagtsæson, mens kun en mindre del af de jægere der ikke ønsker at være aktive, venter med at indløse jagttegn og indberette udbytte, til de rent faktisk skal på jagt igen. 

Den ’hurtige’ indberetning har betydet, at vi allerede i starten af maj måned, har modtaget indberetning fra næsten 90 % af jagttegnsløserne.

På baggrund af årets første indberetninger, udarbejdes der derfor en foreløbig vildtudbyttestatistik, som offentliggøres i et notat fra DCE sammen med de endelige tal for den forrige jagtsæson. Notatet kan findes under "Rapporter om Vildtudbyttet".

I nedenstående tabel findes en oversigt over de foreløbige udbyttetal for jagtsæson 2018/19. Tabellen inkluderer de hyppigst nedlagte arter. De foreløbige tal er ikke korrigeret for fejlindberetninger.

VildtartForeløbigVildtartForeløbig
Krondyr9536Agerhøne18145
Dådyr9158Fasan606660
Sika666Ringdue151986
Rådyr91163Tyrkerdue2239
Muflon84Gråand402219
Vildsvin247Atlingand562
Hare38101Krikand105131
Vildkanin3504Spidsand4794
Bisamrotte37Pibeand38667
Sumpbæver1Skeand1833
Ræv29363Knarand2509
Mårhund3291Ederfugl25082
Vaskebjørn8Taffeland351
Ilder598Troldand3079
Mink1638Bjergand305
Husmår2332Hvinand5690
Subtotal, pattedyr 189727Havlit852
Sortand7967
Fløjlsand3519
Grågås57479
Blisgås2231
Kortnæbbet gås10116
Canadagås4823
Sædgås654
Bramgås11214
Nilgås283
Sølvmåge12319
Blishøne5294
Skovsneppe39914
Dobbeltbekkasin10533
Krage65731
Husskade16969
Råge64878
Skarv5042
Stær147
Subtotal, fugle 1689217
Total, pattedyr og fugle (tabel 2a og 2b)1878944
Total, (alle indrapporterede arter)1879044