Aarhus Universitets segl

Vingeundersøgelsen - med Online resultater

Bestemmelse af vingerVinger af skeand

Vingeundersøgelserne startede med skovsneppen tilbage i 1970. Fra starten af 1980'erne var undersøgelsen udvidet til også at omfatte ande- og vadefugle og senere blev også gæs og måger taget med. Siden har vingeundersøgelsen været en vigtig del af den danske vildtudbyttestatistik, hvor udbyttet af de fleste arter af svømmeænder og dykænder i Danmark er blevet beregnet på baggrund af den antalsmæssige fordeling af de indsendte vinger. Nu indberetter alle jægere deres udbytte på art, men vingeundersøgelsen er fortsat vigtig, da den giver oplysninger om udbyttets køns- og alderssammensætning samt tidsmæssige fordeling gennem sæsonen. 

2023/24: 13.423 vinger modtaget

2022/23: 14.795 vinger

Sådan bruges vingekuverterne

 1. Bestil kuverter på vinger@ecos.au.dk (angiv navn og adresse)
 2. Skyd en eller flere ænder, gæs, skovsneppe/bekkasin, måge
 3. Skær én vinge af hver fugl (Sædgås: send hoved og halefjer)
 4. Læg vinger fra samme jagt i en lille vingekuvert og angiv dato og lokalitet
 5. Ønskes flere kuverter tilsendt afkrydses på vingekuverterne
 6. Læg vingekuverterne i plastikposer og gem evt. i din fryser
 7. Fyld vingekuverter i de store returkuverter og send til AU                             

Sådan bruges fryserne

 1. Bestil vingelabels på vinger@ecos.au.dk eller få dem ved fryseren (1 ark = 6 jagter)
 2. Skyd en eller flere ænder, gæs, skovsneppe/bekkasin
 3. Skær én vinge af hver fugl
 4. Læg vinger fra samme jagt i en plastikpose
 5. Udfyld en vingelabel og læg i posen
 6. Gem posen i din egen fryser
 7. Ved lejlighed afleverer du dine poser i vores opsamlingsfryser                             

Vi udsender resultatoversigter per email

Gennem de seneste sæsoner har vi udsendt året resultater per mail ti alle der har indsendt vinger i både den aktuelle og i tidligere sæsoner. Vi kan kun sende til de personer der har skrevet deres email-adresse på returkuverterne/labels. - I nogle tilfælde kan vi desværre ikke læse den rigitge email-adresse, så nogle indsendere ved vi modtager ikke oversigten over årets resultater.  Er du en af dem der godt vil have en årsoversigt, men ikke modtager den automatisk, så send en mail til vinger@ecos.au.dk og angiv 'årsoversigt', samt navn.

Nyt om vingefrysere - 2023/24

Roskilde: Der kan nu indleveres vinger  til fryseren i Roskilde Strandjagtforening, Strandgade 16, 4000 Roskilde. Fryseren er ikke direkte tilgængelig, men man kan kontakte Anders Bruun Nørring på tlf.: 91560722 når man er klar til at indlevere vinger.

Ribe: Vingefryseren der har stået hos Ribe Jagt & Fiskeri i de seneste år er flyttet til Ribe Jagtforenings hus på Skydebanevej 4, 6760 Ribe. Indlevering af vinger kan ske ved at kontakte  Johnny Iversen på telefon 24601338.

Haderslev: Vingefryseren der har stået 'et sted' i Haderslevområdet  er nu placeret på Diernæsvej 42, 6100 Haderslev. Indlevering kan ske på adressen.

Danmarks Jægerforbund, Kalø: Der kan indlevers vinger på deres adresse på Molsvej 34, 8410 Rønde. Indlevering kan ske både med vingekuverter og med de nye labels som bruges ved indsamlingsfryserne rundt om i landet. Kommer man forbi til et møde eller et kursus, er det nemt lige at aflevere en pose med vinger. Vingerne kan afleveres i receptionen man.-tors. 8-15.30, fre. 8-14.

              

 

Sponsorer af vingeundersøgelsen

I sæsonen 2024/25 sponsorer Land & Fritid igen 10 æsker patroner i nærmeste butik, hvor vinderen selv bestemmer haglstørrelse. OR Jagt og Naturpleje er igen på præmielisten med deres populære Duck Tube, mens Danmarks Jægerforbund sponserer som altid de månedlige lodtrækninger af knive og af et gavekort på kr. 1.000,- til Korsholm. 

DK WAI har valgt at trække deres sponsorat af et dagskursus i brug af gåsekald. Vi takker for et fint samarbejde igennem de seneste 5 sæsoner. De øvrige sponsorer takkes selvfølgelig også for deres bidrag gennem årene.

Og som altid kann man selv gøre chancen større. Indsender man 1-10 vinger får man ét lod, 11-20 vinger to lod, 21-30 vinger tre lod osv. Og dette gælder for både de månedlige lodtrækninger om knive og for lodtrækningerne ved sæsonens afslutning.