Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vingeundersøgelsen

Bestemmelse af vingerVinger af skeand

Vingeundersøgelserne startede med skovsneppen tilbage i 1970. Fra starten af 1980'erne var undersøgelsen udvidet til også at omfatte ande- og vadefugle og senere blev også gæs og måger taget med. Siden har vingeundersøgelsen været en vigtig del af den danske vildtudbyttestatistik, hvor udbyttet af de fleste arter af svømmeænder og dykænder i Danmark er blevet beregne på baggrund af den antalsmæssige fordeling af de indsendte vinger. Nu indberetter alle jægere deres udbytte på art, men vingeundersøgelsen er fortsat vigtig, da den giver oplysninger om udbyttets køns- og alderssammensætning samt tidsmæssige fordeling gennem sæsonen.  

2020/21: 19.185 vinger modtaget

2019/20: 8.973 vinger

 

NYT: 12 opsamlingsfrysere til vinger fordelt i hele landet

Det er nu muligt at indlevere vinger til Vingeundersøgelsen i frysere placeret rundt om i landet. I første omgang er der opsat 12 frysere, og det er også muligt at indlevere til Kalø direkte indenfor normal arbejdstid. Klik på kortet for at se hvor fryserne står. Adresserne kan findes i boksen til højre. HUSK at indlevering til jagtbutikker skal ske indenfor åbningstiden.

Der er lavet nogle nye Vinge-labels, som kan bruges i forbindelse med de nye opsamlingsfrysere, og som fylder mindre end de normale vingekuverter. Vinge-labels findes ved de opsatte frysere, men kan også bestilles på mail: vinger@bios.au.dk

Det normale system med vingekuverter fortsætter selvfølgeligt, så der nu er to måder man kan deltage på. Det betyder også, at når man bestiller vingekuverter eller vinge-labels, så angiv venligst hvad der ønskes. Det gør man ved at skrive enten LABELS eller KUVERTER i en mail med navn og adresse. Afkrydser man på indsendelserne, får man det samme tilbage som man sendte, altså enten labels eller kuverter, hvis ikke andet angives.

                    

Nye sponsorer af vingeundersøgelsen

Vi er meget glade for at kunne annoncere to nye sponsorer af Vingeundersøgelsen: OR Jagt og Naturpleje og DK WAI. OR Jagt og Naturpleje sponserer deres egenproducerede redeskjul (Duck Tube), mens DK WAI tilbyder en endnu uafklaret præmie (ændring i forhold til tidligere annonceret).

                  

 

 Vingeundersøgelsen sponseres stadig af

 

          

Jægerne indsender vinger frivilligt !

Aarhus Universitets Vingeundersøgelser er baseret på frivillighed. Og for sæsonerne 1990/91 til 2016/17 har mere end 2.500 jægere indsendt 339.140 vinger. Den foreløbigt bedste sæson var 2004/05 med i alt 21.230 vinger. For hver 1.000 indsendt vinge udloddes der hver måned en jagtkniv blandt indsenderne i vingelotteriet.

Indsend vinger, portoen er betalt

Portofrie specialkuverter til indsendelse af vinger kan rekvireres på tlf: 87150000 eller på e-mail: vinger@bios.au.dk. Udgifter til pakker refunderes ligeledes.

Bioscience, Kalø vil gerne have vinger fra

  • Svømmeænder (gråand, spidsand, knarand, pibeand, krikand, skeand, atlingsand)

  • Dykænder (ederfugl, sortand, hvinand, bjergand, troldand)
  • Gæs (grågås, sædgås, blisgås, kortnæbbet gås, canadagås, samt bramgås og nilgås)

  • Blishøns

  • Skovsneppe

  • Dobbeltbekkasin
  • Sølvmåge

Klik på vingen ovenfor for at se vejledningen i indsendelse af vinger.

Information og resultater

Resultaterne af vingeundersøgelserne bliver publiceret her på siden samt formidlet via relevante fagblade. Tidligere rapporter findes her. 

Spørgsmål til vingeundersøgelserne?