Aarhus University Seal

Hunting and game management

Please notice!

Some parts of this website is not translated. If you need further information, please do not hesitate to contact us.

Rammerne for jagt og vildtforvaltning i Danmark er udstukket i 'Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning'. Lovens formål er at sikre arts- og individrige vildtbestande og danne grundlag for en bæredygtig forvaltning af disse. Loven er knyttet op til relevante EU-direktiver, så som Fuglebeskyttelsesdirektiver og Habitatdirektivet.

I Danmark har vi siden 1941 registreret udbyttet af alle jagtbare vildtarter, og siden 1982 gennemført årlige vingeundersøgelser af nedlagt fuglevildt. Ingen andre lande i verden har et tilsvarende materiale der beskriver omfang og sammensætning af det jagtlige udbytte over en så lang tidsperiode.

Den jagtlige forvaltning af vildt i Danmark, herunder de tilbagevendende jagttidsrevisioner, er i høj grad baseret på den information der genereres af data i vildtudbyttestatistikken og i vingeundersøgelsen, ligesom disse data indgår i en række forskellige videnskabelige undersøgelser af aktuelle vildtarter og -bestande.