Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vildtudbytte

Den danske vildtudbyttestatistik er en database, der indeholder oplysninger om nedlagt vildt i Danmark. Statistikken er baseret på en årlig opgørelse af jagtudbyttet af stort set alle jagtbare pattedyr og fugle. Der foreligger oplysninger for de fleste arter siden 1941.

Nogle arter er først kommet til på et senere tidspunkt, mens dataserien for andre arter er afbrudt på grund af fredning. Databasen opdateres én gang årligt.

Tilladelse til at drive jagt kræver jagttegn fra Miljøstyrelsen, og som aktiv jæger er man forpligtet til at indberette sit vildtudbytte til Miljøstyrelsen. De nærmere regler kan findes via Miljøstyrelsens hjemmeside:

De indberettede udbyttetal offentliggøres årligt, og udgør, sammen med data fra vingeundersøgelsen og fra nationale og internationale bestandsoptællinger, det faglige datagrundlag for de tilbagevendende jagttidsrevisioner. Data fra udbyttestatistikken og vingeundersøgelsen anvendes desuden ofte i forbindelse med lokal forvaltning af både artsgrupper og enkeltarter.