Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Husmår

Forekomst og bestandsudvikling

Husmåren er almindeligt forekommende over det meste af landet, og den findes i meget forskellige biotoptyper fra åbne landbrugs- og naturområder over parcelhus- og sommerhusområder til egentlig bymæssig bebyggelse. Arten findes ikke på de fleste mindre øer og er ligeledes fraværende på en række større øer som Bornholm, Læsø, Anholt, Endelave, Mandø, Fanø, Sejerø og Amager (Madsen m.fl. 2007a).

Den eneste form for systematisk overvågning af husmåren sker via Vildtudbyttestatistikken, som dog kun har en begrænset værdi i forhold til husmåren, især fordi variationer i det årlige udbytte og dets geografiske fordeling ikke kan holdes op mod et mål for jagt- og fangstindsatsen.

Tilbagegangen i jagtudbyttet, som omtales i næste afsnit, afspejler ikke nødvendigvis en tilsvarende tilbagegang i bestanden; den kan også skyldes en stadig aftagende jagt- og fangstindsats. Baseret på det foreliggende grundlag skønnes husmårbestanden at være stabil.

Referencerne kan findes i Jagttidsrevisionsrapporten