Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Enkeltbekkasin

Forekomst og bestandsudvikling

I Danmark forekommer enkeltbekkasin som fåtallig træk- og vintergæst, med de største forekomster i efterårsperioden (DOF 2016). Den samlede Flywaybestand af enkeltbekkasin er forsigtigt vurderet til 1 mio. fugle (Nagy m.fl. 2015), hvoraf 19.000-44.000 par yngler i Nord- og Østeuropa og europæisk Rusland (BirdLife International 2015a). Den overordnede vurdering er, at bestanden er stabil, men flere nationale opgørelser er meget usikre (BirdLife International 2015a).

Referencerne kan findes i Jagttidsrevisionsrapporten