Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Spidsand

Forekomst og bestandsudvikling

Den danske ynglebestand af spidsænder er senest opgjort til minimum 25 par og har været faldende siden 1980’erne, men synes at have stabiliseret sig i 2003-2011 (Pihl & Fredshavn 2015). Den danske rastebestand har i oktober i 2010-2014 været på mindst 9.200-14.900 individer (Holm m.fl. 2015). Rastebestanden har været jævnt stigende fra 1980’erne til midten af 1990’erne (Pihl m.fl. 2013), hvorefter den har været stabil/fluktuerende. Størrelsen af den samlede nordvesteuropæiske flywaybestand er senest opgjort til 65.000 fugle. Wetlands Internationals indeksberegninger viser en stigning i bestanden fra 1988 til 2012, dog med et fald i den kortere periode fra 2003 til 2012 (Nagy m.fl. 2014), hvorfor den her vurderes til stigende-stabil. Danmark besøges givetvis også af fugle fra den noget større ynglebestand fra Vestsibirien, der især overvintrer i Vestafrika (Scott & Rose 1996), og som er på 450.000-750.000 fugle og stigende (Nagy m.fl. 2014, 2015).

Referencerne kan findes i Jagttidsrevisionsrapporten