Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Skeand

Forekomst og bestandsudvikling

Den danske ynglebestand af skeænder, opgjort til min. 800 par, har været stigende siden 1980’erne, men synes at have stabiliseret sig i 2003-2011 (Pihl & Fredshavn 2015). Den rastende efterårsbestand har, efter et muligt fald i begyndelsen af 1980’erne, været jævnt stigende fra midten af 1980’erne til 2010 (Pihl m.fl. 2013). Den danske rastebestand har i oktober i 2010-2014 været på mindst 3.000-8.100 fugle (Holm m.fl. 2015), hvilket tyder på, at dens antal synes at fluktuere meget fra år til år, og udviklingen fra 1995-2014 kan bedst betegnes som fluktuerende/stabil. Størrelsen af den nordvesteuropæiske flywaybestand er opgjort til 47.000-65.000 individer (Nagy m.fl. 2015) og har været stigende i perioden 1988-2012, dog med et fald i den kortere periode fra 2003 til 2012 (Nagy m.fl. 2014), hvorfor den her bedømmes som stigende-stabil. Skeænder fra den noget større ynglebestand fra Vestsibirien og Rusland, der især overvintrer på den Iberiske Halvø og i Vestafrika (Scott & Rose 1996), kommer givetvis også igennem Danmark på efterårstræk. Denne bestand er på 450.000-600.000 fugle og har været stigende i perioden 1988-2012, men er i den kortere periode fra 2003 til 2012 bedømt som usikker/fluktuerende (Nagy m.fl. 2014).

Referencerne kan findes i Jagttidsrevisionsrapporten