Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Pibeand

Forekomst og bestandsudvikling

Pibeand er en meget sjælden og næppe årlig ynglefugl i Danmark og bestanden derfor ikke opgjort i Pihl & Fredshavn (2015). Den danske rastebestand har i oktober i 2010-2014 været på mindst 97.600-195.000 individer (Holm m.fl. 2015). Rastebestanden har været jævnt stigende fra 1980’erne til omkring 1995 (Pihl m.fl. 2013), hvorefter den synes at have stabiliseret sig. Størrelsen af den samlede nordvest­europæiske flywaybestand er opgjort til 1,3-1,5 mio. fugle (Nagy m.fl. 2015). Wetlands Internationals indeksberegninger viser en stigning i bestanden fra 1988-2012, dog med et fald i den kortere periode fra 2003-2012 (Nagy m.fl. 2014), hvorfor den her bedømmes som stigende-stabil. Pibeand er den svømmeand i Europa, hvor der hidtil er fundet den mest klare sammenhæng mellem årlige variationer i bestandsstørrelse og ynglesucces (Fox m.fl. 2016).

Referencerne kan findes i Jagttidsrevisionsrapporten