Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sølvmåge

Forekomst og bestandsudvikling

Sølvmåge er en almindelig ynglefugl i Danmark og træffes året rundt, blandt andet fordi trækfugle fra de store ynglebestande i Norge, Sverige, Finland, Estland og Rusland (Kola-halvøen) optræder igennem efteråret og vinteren. Den samlede nord- og nordvesteuropæiske bestand vurderes til 1,3-1,6 mio. fugle og som værende stabil/fluktuerende (Nagy m.fl. 2015). I Danmark menes der at kunne forekomme op til 500.000 sølvmåger i vinterperioden, afhængig af vintertemperaturen (DOF 2016).

I 2010 ynglede der omkring 86.000 par sølvmåger i Danmark, og siden begyndelsen af 1990’erne har bestanden været i fremgang (Bregnballe & Lyngs 2014). Baseret på en foreløbig opgørelse vurderes det, at bestanden i 2015 var på ca. 100.000 par (Therkildsen & Bregnballe 2016). De danske fugle er både stand-, strejf- og trækfugle, men spredningen uden for yngleperioden sker hovedsageligt inden for Danmark og til vores nærmeste nabolande (Bønløkke m.fl. 2006).

Referencerne kan findes i Jagttidsrevisionsrapporten