Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Råge

Forekomst og bestandsudvikling

Råge forekommer i det meste af landet, men er mest almindelig i Østjylland og på Øerne. Råge er især tilknyttet agerlandet, hvor den ofte ses fouragere på dyrkede arealer i store flokke. I gennem de seneste årtier er der tilsyneladende sket en gradvis tilflytning fra agerlandet til bynære områder, hvor ynglekolonierne ofte etableres i småskove i byernes udkant. De danske råger er overvejende standfugle, men kan dog forlade landet i strenge vintre. Den danske bestand af råger har udvist en signifikant fremgang siden 1977 (Nyegaard m.fl. 2015) og har i de seneste år ligget stabilt på min. 75.000 ynglepar (Pihl & Fredshavn 2015). I vinterhalvåret gæstes Danmark af trækfugle fra det nordlige Skandinavien og Rusland.

Referencerne kan findes i Jagttidsrevisionsrapporten