Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Agerhøne

Forekomst og bestandsudvikling

Agerhøne er udbredt som ynglefugl over det meste af landet (Grell 1996), og den seneste bestandsvurdering ligger på min. 6.000 par (Pihl & Fredshavn 2015). Årlige ændringer i agerhønens bestandsstørrelse kan vurderes ud fra Vildtudbyttestatistikken og DOF’s punkttællinger i yngletiden. Trods fejlkilder ved begge metoder er der generelt god overensstemmelse mellem kurverne for jagtudbytte og ynglefugleindeks,  omend denne sammenhæng ikke er 1:1 (Kahlert m.fl. 2015). Begge metoder indikerer, at bestanden af agerhøne, trods fluktuationer, har stabiliseret sig i 2000’erne, men på det laveste niveau i den tid, der er samlet data ind. Den årlige tilbagegang i ynglebestanden er signifikant og estimeret til 3,1 %/år fra 1976 til 2014, men for den kortere periode fra 2005 til 2014 er der indikationer på en vækst på 2,1 %/år, men denne udvikling er dog ikke signifikant (Nyegaard m.fl. 2015). Tilbagegangen er størst i Vestdanmark (Heldbjerg m.fl. 2013).

Referencerne kan findes i Jagttidsrevisionsrapporten