Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kortnæbbet gås

Forekomst og bestandsudvikling

Den rastende bestand af kortnæbbet gås i Danmark i januar har været stigende gennem de senere årtier, og antallet er 5-doblet fra midten af 1990’erne og frem til 2014, dog med en del variation betinget af vinterens strenghed. Frem til midten af 00’erne trak de kortnæbbede gæs hurtigt gennem Vestjylland om efteråret på vej til overvintringspladserne i Holland og Belgien; i milde vintre returnerede de i slutningen af december. Sidenhen er en stigende andel af bestanden forblevet i Vest- og Nordjylland om efteråret, og de har spredt sig langs hele Vestkysten og i Limfjordsområdet, og de trækker længere ind i landet end hidtil for at søge føde (Madsen m.fl. 2015b). Udviklingen i Danmark reflekterer dels den generelle bestandsudvikling (bestanden er mere end fordoblet siden midten af 1990’erne), dels at gæssene har ændret trækvaner, sandsynligvis fordi de har opdaget nye attraktive fødesøgningsmuligheder i Vest-, Nord- og Sønderjylland i form af stubmarker, uhøstede kornmarker og senest majsstubmarker. Et mindre antal kortnæbbede gæs forekommer også i Sydøstdanmark. Flywaybestanden er i 2015 opgjort til 75.000 (Madsen m.fl. 2015b).

Referencerne kan findes i Jagttidsrevisionsrapporten