Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Detaljeret hjortevildtudbytte

Siden jagtsæsonen 2007/08 har jægere kunne indberette detaljerede oplysninger om deres udbytte af hårvildt. De ekstra oplysninger har omfattet køn og alder, nedlæggelsesmåned, samt vægt. 

Antallet af indberettede detaljerede oplysninger er steget markant fra 300-1.100 i 2007/08-2011/12, til 55-60.000 i 2012/13-2013/14 og til mere end 90.000 årligt siden 2014/15. Rådyr og ræv er de arter hvor der der foreligger flest indberetninger med detaljerede oplysninger.

Herunder findes link til oversigter over de detaljerede oplysninger på hjortevildt siden 2014/15. Oversigterne viser for dåvildt, kronvildt, sika og råvildt det samlede totale udbytte fordelt på kommuner. For dåvildt, kronvildt og råvildt vises desuden alders- og kønsfordelingen på kommuneniveau.