Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

2017/18 - foreløbig udbyttestatistik

Fra og med jagtsæsonen 2014/15 kan en jæger først få udstedt jagttegn for en ny sæson, når han/hun har indberettet vildtudbytte for den foregående sæson. Denne nye regel betyder i praksis, at langt de fleste jægere indberetter deres udbytte umiddelbart ved starten af den nye jagtsæson, mens kun en mindre del af de jægere der ikke ønsker at være aktive, venter med at indløse jagttegn og indberette udbytte, til de rent faktisk skal på jagt igen. 

Den ’hurtige’ indberetning har betydet, at vi allerede i starten af maj måned, har modtaget indberetning fra næsten 90 % af jagttegnsløserne.

På baggrund af årets første indberetninger, udarbejdes der derfor en foreløbig vildtudbyttestatistik, som offentliggøres i et notat fra DCE sammen med de endelige tal for den forrige jagtsæson. Notatet kan findes her (DCE notat).

I nedenstående tabel findes en oversigt over de foreløbige udbyttetal for jagtsæson 2017/18. Tabellen inkluderer de hyppigst nedlagte arter. De foreløbige tal er ikke korrigeret for fejlindberetninger.

Vildtart Foreløbig Vildtart Foreløbig
Krondyr 9.927 Agerhøne 19.733
Dådyr 9.199 Fasan 601.108
Sika 504 Ringdue 161.269
Rådyr 96.193 Tyrkerdue 3.686
Muflon 73 Gråand 395.265
Vildsvin 190 Atlingand 485
Hare 39.859 Krikand 65.223
Vildkanin 3.706 Spidsand 4.353
Bisamrotte 51 Pibeand 39.239
Sumpbæver 2 Skeand 1.954
Ræv 31.602 Knarand 2.052
Mårhund 1.616* Ederfugl 25.145
Vaskebjørn 5 Taffeland 496
Ilder 830 Troldand 4.006
Mink 1.844 Bjergand 375
Husmår 2.796 Hvinand 5.188
Subtotal, pattedyr  198.397 Havlit 1.357
Sortand 7.301
Fløjlsand 4.207
Grågås 53.316
Blisgås 2.702
Kortnæbbet gås 9.549
Canadagås 4.640
Sædgås 822
Nilgås 233
Blishøne 5.366
Skovsneppe 45.190
Dobbeltbekkasin 9.767
Krage 61.690
Husskade 19.042
Råge 72.439
Subtotal, fugle  1.627.198
Total, (alle indrapporterede arter) 1.841.881