Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Husskade

Forekomst og bestandsudvikling

Husskade er overvejende en standfugl, der er udbredt i hele landet. Den danske ynglefuglebestand har udvist en svag, men signifikant fremgang siden 1976. I perioden 2004/05 - 2013/14 har ynglebestanden dog været svagt faldende (Nyegaard m.fl. 2015). Bestanden er senest skønnet til min. 180.000 par (2011, Pihl & Fredshavn 2015). Vurderet ud fra genfund af ringmærkede fugle forekommer der kun meget få husskader på træk fra Norge og Sverige (Bønløkke m.fl. 2006). Det danske vinterfugleindeks angiver, at vinterbestanden i perioden 1975/76 - 2013/14 har været stabil. I perioden 2004/05 - 2013/14 har vinterbestanden dog været svagt faldende (Nyegaard m.fl. 2015).

Referencerne kan findes i Jagttidsrevisionsrapporten