Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hunting Audit

Please notice!

This part is not fully translated. If you need further information, please do not hesitate to contact us.

De danske jagttider bliver revideret hvert tredje eller fjerde år. Som grundlag for revisionen udarbejder DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet en faglig rapport på bestilling fra Miljøstyrelsen, som for de jagtbare vildtarter giver en opdateret oversigt over den eksisterende viden om biologiske, bestandsmæssige og jagtlige forhold, som er relevante for en saglig vurdering af den gældende jagttid, suppleret med en vurdering af eventuelle forvaltningsmæssige problemstillinger. Rapporten udgør en væsentlig del af det faglige grundlag for forhandlingerne mellem organisationerne i Vildtforvaltningsrådet, der har til opgave sammen med Miljøstyrelsen at udarbejde en indstilling til miljø- og fødevareministeren omkring jagttider i den efterfølgende 3-4 års periode.

Næste revision skal ske med virkning fra 1. april 2018, hvor også vildtskadebekendtgørelsen skal revideres.