Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aktuelt fra DCE

Nyheder og aktuelle udgivelser fra DCE

Foto: Colurbox

26.04.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Krydstogtskibe forurener i de højere luftlag

Når store krydstogtskibe lægger til havn, sker der en overskridelse af grænsen for forurening med spidsværdier af kvælstofdioxid.

DCE - Nationalt Center for Energi og Miljø har offentliggjort beregninger, der viser effekterne på luftkvaliteten af regeringens klima- og luftudspil fra 2018. (Foto: Colourbox).

10.04.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Myndighedsbetjening

Nye luft-beregninger uden benzin- og dieselbiler i 2030

Regeringens klima- og luftudspil vil give omkring 1.000 ton mindre udledning af skadelige partikler til luften og dobbelt så stor reduktion i mængden af giftige kvælstofoxider.

Dyrene har efterhånden vænnet sig til faunapassagerne, viser optagelser med vildtkameraer. (Foto: Morten Elmeros/AU)

08.04.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Myndighedsbetjening, Offentligheden / Pressen

Vilde dyr i Vendsyssel har lært nye trafikregler

Rådyr, ræve og andet nordjysk vildt bruger i stigende omfang de faunapassager, som er bygget ved vejnettet.

Sædgæs er blandt de arter, som forskere har talt i forbindelse med revision af jagttiderne. Foto: Thomas Kjær Christensen.

05.04.2019 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Myndighedsbetjening

Kontrol af det biologiske grundlag for jagttider

To racer af sædgås - hvoraf den ene er fredet - ligner hinanden så meget, at jægerne har svært ved at kende forskel.

Foto fra vildtkamera fra den 18. november 2018, der viser det nye ulvepar i Vestjylland. Foto: Naturhistorisk Museum Aarhus, Aarhus Universitet samt Thomas Boesdal, Søren Krabbe, Jonas Siim Jensen & Mads Skamris.

27.03.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Myndighedsbetjening

Nyt ulvepar i Ulfborg

Danmark har fået en ny ulv og et nyt ulvepar i Ulfborg. Samtidigt tyder alt på, at det oprindelige Ulfborgpar er forsvundet.

Observationer af et ulvepar i Vestjylland øger muligheden for nye ulvehvalpe i 2019. Her er det "den Nordjyske ulv", der er blevet fanget på kamera.

14.03.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Færre ulve i Danmark

I løbet af 2018 er flere ulve udvandret eller forsvundet, og der kom ikke nye hvalpe. Registrering af et - muligvis nyt - ulvepar kan betyde nye ulvehvalpe i 2019.

Optælling af ynglefugle kan gøres langt mere effektivt med brug af droner. (Foto: Thomas Eske Holm).

28.02.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Droner skal tælle fugle

Forsøg med droneovervågning af fuglekolonier viser nye muligheder for naturovervågningen.

Nu er rapporteringen for NOVANA-programmet for 2017 offentliggjort. (Foto: Colourbox).

19.02.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Status på Danmarks natur

Nu er rapporterne fra det Nationale Program for Overvågning af Vandmiljøet og Naturen - NOVANA 2017 offentliggjort.

Forskere fra DCE - Natinalt Center for Miljø og Energi og DTU Aqua har kortlagt en række faktorer, der presser havmiljøet. (Foto: Colourbox).

08.02.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Havet bliver påvirket af andet end klima og kvælstof

Sluser og dæmninger, bundslæbende fiskeredskaber, sargassotang og udgravning af sejlrender kan påvirke havmiljøet, dokumenterer rapport. Arbejdet kommer til at indgå i udarbejdelsen af de næste vandområdeplaner.

DCE har udgivet nye vurderinger af risikoen for udslip af krigsgasser ved Bornholm i forbindelse med anlæg af gasledninger. (foto: Colourbox).

08.02.2019 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Kortlægning af krigsgasser ved Nord Stream 2 i Østersøen

Nye analyser af Østersøens havbund omkring Bornholm viser hidtil ukendte mængder af krigsgas. Faren for spredning i havet ved nedlægning af ny rørledning er dog minimal.

Østerild plantage huser testcentret for nogle af verdens største vindmøller. (foto: Michael Strangholt)

05.02.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Kæmpevindmøller påvirker dyr og planter

Naturen i Østerild Plantage bliver nøje overvåget.

Nye beregninger viser færre for tidlige dødsfald som følge af luftforurening frem mod 2030. Foto: Colourbox.

24.01.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Luftforureningen vil koste færre liv

Nye beregninger af luftkvaliteten i 2020 og 2030 viser, at fald udledninger af partikler og gasser vil koste færre for tidlige dødsfald i fremtiden.

15.01.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Mere kvælstof i det danske havmiljø

Der blev udledt mere kvælstof fra de danske vandløb til havet i 2017 end året før, viser et udkast til årets NOVANA-rapport for vandløb.

Projektledere Eeva Furman og Kurt Jax (i billedets højre side) lytter til de andre forskeres tanker om projektet. Foto: K. Laulund.

01.01.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

PEER-projekt gør fremskridt på AU

Den 26. og 27. november mødtes et internationalt hold forskere på Aarhus Universitets campus i København for at starte et projekt, som skal skabe klarhed omkring hvilke risici der skal håndteres i forbindelse med opnåelsen af FN’s verdensmål.

Stor kobbersneppe var blandt de engfugle, som fik en mindre succesfuld ynglesæson i 2018. Foto: Torben Andersen.

19.12.2018 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Rovdyr og tørke påvirkede engfuglene på Tipperne i 2018

Landsvaler nød godt af sommervarmen, mens blandt andet viber og kobbersnepper manglede føde under sommerens tørke.

Ulv faget af overvågningskamera i september. Foto: Thomas Boesdal, Søren Krabbe, Jonas Siim Jensen & Mads Skamris.

12.12.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Stabil ulvebestand i efteråret

Overvågningen af de danske ulve viser ingen spor efter nye hvalpe.

Iltsvindet i de indre danske farvande er stort set forsvundet for i år. Foto: Colourbox.

30.11.2018 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Årets iltsvind næsten forsvundet

De indre danske farvande er stort set kommet sig efter årets iltsvind, viser den seneste iltsvindrapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

(Foto: Colourbox).

20.11.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Her er din affalds-adfærd

Ny undersøgelse sætter pris på danskernes villighed til at sortere affald.

"Den nordjyske ulv" ser ud til at være en enlig strejfer. Foto: www.ulveatlas.dk

07.11.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Færre ulve i foråret

Forskere har lavet stamtræ for de danske ulve.

Foto: Colurbox.

02.11.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Markant reduceret iltsvind i oktober

Arealer med iltsvind halveret i forhold til samme tidspunkt sidste år.

08.10.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Forskere finder næsten ingen mikroplast i prøver fra danske vandhaner

Et nyt studie finder så få partikler i drikkevandsprøver, at det ikke er muligt at sige, om partiklerne rent faktisk stammer fra vandet.

04.10.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Færre skadelige partikler i luften

Mængden af sod og fine partikler i luften fortsætter med at falde.

Forsøget omfattede afbrænding af henholdsvis en tung bunkerolie (IFO180) på havoverfladen (offshore) og en råolie på kysten. Foto: Lars Demant-Poort, Grønlands Universitet

04.10.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Afbrænding af olie på havet er en lovende metode til bekæmpelse af oliespild i Arktis

I en kort film fortælles i ord og billeder om et olieafbrændingsforsøg i Grønland.

28.09.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Institut for Bioscience

Kraftigt iltsvind omkring Fyn

Mere iltsvind i Lillebælt end i mange år.

Stor knopurt vokser på varme, tørre og næringsfattige steder. Her er ofte mange vilde bier, eksempelvis stor bladskærerbi, som har en forkærlighed for netop denne blomst. Foto: Rasmus Ejrnæs.

04.09.2018 | Institut for Bioscience, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Alumner

Planter sladrer om kryb og kravl

Man kan bruge en planteliste til at forudsige mangfoldigheden af insekter, snegle og laver i naturen.

Viser resultater 1 til 25 ud af 392

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste